Flytta mig

Perazzi

Armi Perazzi är min sponsor sedan 1999, Fabriksskytt sedan 2003.